Eigenlijk best wel raar… Via een online cursus kun je een vaarbewijs halen waarmee je een schip tot 25 meter mag varen zonder überhaupt ook maar één keer het water op te zijn geweest. Datzelfde geldt ook voor Verkeersregelaars… je kunt het al worden via een cursus op het internet… maar dan?

Verkeersregelaars Rheden is van mening dat ze voor ieders veiligheid méér moet doen. Daarom heeft verkeersregelaars Rheden een opleiding ontwikkeld die uit 3 delen bestaat. Een theorie deel, online examen deel en als laatste een praktijkinstructie deel.

Verkeers Regelaars Rheden is van mening dat ze voor ieders veiligheid méér moet doen. Daarom heeft ze in haar opleidingstrajekt twee delen toegevoegd aan het standaard verkeersregelaars examen van de overheid. Voorafgaand aan het online examen van de overheid heeft V.R. een theoretische instructie toegevoegd. Dit deel beperkt zich niet tot de basisbeginselen, maar gaat dieper in op de materie met veel praktijkgerichte tips; iets wat naar onze mening ontbreekt bij de online instructie.

Met dit 1e deel heeft u een goede basis om het online examen te halen. Wanneer u voldoende punten haalt voor dit examen, bent u in principe geslaagd, en stelt de gemeente de verkeersregelaar aan als evenementen verkeersregelaar voor een periode van 1 jaar.

V.R. heeft dan nog een deel toegevoegd na het online examen: een praktijkinstructie! Deze instructie wordt gegeven op een kruispunt met niet teveel verkeer, maar toch voldoende om allerlei soorten verkeer tegen te komen: auto’s, bussen, fietsen, tractoren, noem maar op. De verkeersregelaars worden wegwijs gemaakt in het geven van stoptekens, oprij tekens en aanwijzingen die gegeven kunnen worden om het verkeer er op te wijzen dat de verkeerslichten de taak van de regelaar weer overneemt.

Na alle drie de onderdelen te hebben gevolgd is Verkeersregelaars Rheden van mening dat de evenementenverkeersregelaar een goed gevulde rugzak heeft met tips en een klein beetje ervaring in de praktijk.

Voor meer info en de mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen.

Een kleine impressie van de praktijkinstructie: